18 Mayıs 2011 Çarşamba

Özel Gereksinimli Çocukların Sınıflandırılması

Özel Gereksinimli Çocuklar:
  • Öğrenme Güçlüğü
  • Otizm
  • Davranış Bozuklukları
Öğrenme Güçlüğü: Bir bireyin zekasının normal olmasına ya da normalin üstünde zekaya sahip olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama, kendini ifade etme, okuma yazma ya da matematik becerilerinde yaşıtlarına göre daha az başarı göstermesidir.
Eğitimlerinde dikkat edeceğimiz noktalar: Hazırlayacağımız programlar görsel, işitsel, dokunma, dikkat ve bellek, motor becerilerinin geliştirilmesini içermelidir. Bunların yanında dinleme, konuşma, okuma yazma becerilerinin geliştirilmesi, kavram ve düşünme süreçlerin gelişimini içermelidir.
Otizm:İletişim ve sosyal beceri alanlarındaki kısıtlılıkla seyreden ve çocuğun gelişimini önemli derecede olumsuz etkileyen bir bozukluktur.
Doğuştan gelen bir bozukluktur ama belirtiler bebeklik ve erken çocukluk  döneminde kendisini göstermeye başlamaktadır.Çocuğun konuşmaması, gecikmesi ya da konuşmada gelişme olmaması, cansız varlıklarla oynaması ve insanlarla iletişime geçmemesi, yaşıtlarıyla oynamaması, oyunların ilgisini çekmemesi ve birbirini tekrar eden basmakalıp davranışlar gibi özelliklerle otizm kendini belli etmektedir.
Davranış Bozuklukları: Altını ıslatma ve dışkı kaçırma,psikolojik kökenli kekemelik, parmak emme, tırnak yeme, yeme bozuklukları ve iştahsızlık, uyku bozuklukları, mastürbasyon(kendi kendini tatmin etme), içe kapanıklık, çalma, yalan söyleme, aşırı hareketlilik, saldırganlık, saç yolma, uyur gezerlik, inatçılık vs. davranış bozukluklarıdır.
Özel Gereksinimi bulunan Öğrencilerin Sınıf Ortamı:
Normal Sınıf:Normal okulda normal akranlarıyla ders görür.
Kaynak Oda:Çocuk yaşıtlarından ayrı sınıfta farklı bir öğretmenle çalışır.
Ayrı Sınıf (Özel Sınıf):Normal okul bünyesinde kendisi gibi engelli bireylerle ders alır.
Ayrı Okul:Okulun tamamı yetersizkiği bulunan bireylerden oluşur.
Yatılı Okul:Bakım evleri gibidir. Kimsesiz bakıma muhtaç çocuklar buralarda bakılır.
Ev/Hastane:Ülkemizde sadece lösemili çocuklara hastahanelerde eğitim verilir.Ama yeterli değildir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder